Chmura a RODO

Chmura a RODO

Już w maju tego roku wejdzie w życie Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Prawdopodobnie stanie się najważniejszą dyrektywą dotyczącą ochrony prywatności, jaka została przyjęta w historii UE. Rozporządzenie zastąpi treść dotychczasowej ustawy o ochronie danych, rozszerzy zakres odpowiedzialności […]

Read More »
Cloud Device – ochrona i zarządzanie punktami końcowymi

Cloud Device – ochrona i zarządzanie punktami końcowymi

Nasz główny cel w any.cloud  to kształtowanie świata zawsze dostępnego dla naszych klientów, świata “always-on”. Środowiska, w którym masz pewność, że Twoja firma jest chroniona przed zagrożeniami – zarówno tymi niewidocznymi, z wewnątrz, jak i tymi z zewnątrz. A ponieważ […]

Read More »